ŠKOLENÍ

školení obsluh plynových zařízení

 školení obsluh tlakových zařízení

 školení topičů,obsluhy kotelen

 školení obsluh elektrozařízení

 školení obsluh zdvihacích zařízení

ŠKOLENÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA ÚSEKU PO

      školení preventistů PO

      školení vedoucích zaměstnanců

      školení zaměstnanců

      školení externích zaměstnanců (nájemců, brigádníků, atd.)

      školení preventivních požárních hlídek

      školení obsluhy ohlašovny požáru

      školení osob zajišťujících PO v mimopracovní době