REVIZE JEŘÁBŮ A ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Dle zákona č. 174/1968, zákona č. 262/2006 Sb., vyhlášky č. 19/1979 Sb., ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 9926-1, ČSN ISO 4309, ČSN ISO 9927-1, ČSN 270142 je povinností zaměstnavatele zajistit provedení prohlídky, revize, revizní zkoušky a inspekce zdvihacích zařízení a vázacích prostředků.

 

revize jeřábů a všech zdvihacích zařízení

kontroly vázacích a závěsných prostředků.

zpracování náhradní dokumentaci ke starším jeřábům.

 

Školení obsluh

 vazač břemen
 jeřábník
 obsluha nakládacího jeřábu (hydraulická ruka)
 provozní technik zdvihacích zařízení (PTZZ)
 pověřená osoba pro provoz a údržbu zdvihacích zařízení (POZZ)
 obsluhovatel pojízdné zdvihací pracovní plošiny.

 

  

Revize

 kontrolní prohlídky, revize, revizní zkoušky a inspekce dle ČSN 27 0142, ČSN ISO 9927-1
  

Další odborné práce

 Kontrolní prohlídky, revize, revizní zkoušky a inspekce dle ČSN 27 0142, ČSN ISO 9927-1
 Zpracování "Systému bezpečné práce" v souladu s ČSN ISO 12480-1
 Zvláštní posouzení zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12482-1
 Poskytování informací při řešení technických a provozních problémů
 Odborná pomoc při dodržování podmínek provozu daných normou ČSN ISO 12480-1
 Činnost provozního technika ZZ
 Odborné kontroly vázacích a závěsných prostředků
 

Ceny za provedení jednotlivých revizí a zkoušek na základě Vašeho konkrétního požadavku.