REVIZE TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Vyhrazená tlaková zařízení určuje vyhláška č. 18/1979 Sb.

Tlakové nádoby stabilní
Tlakové nádoby se dělí na skupiny A,B.

Skupinu A tvoří tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 10³ .

Skupinu B tvoří ostatní tlakové nádoby.

Bezpečnostní součin se vypočítá násobením nejvyššího prac. přetlaku v MPa a objemu v litrech.

 

Na tlakových nádobách se provádí:

výchozí revize – u nádob nových, rekonstruovaných, opravených, u nichž došlo ke změně použití nebo přemístění
provozní revize – do dvou týdnů od zahájení provozu nádoby, po 1 roce provozu, nejméně 1x za 2 roky u nádob chladících zařízení
vnitřní revize – po 5 letech provozu a v případech uvedených v článku č.94 ČSN 69 0012
zkouška těsnosti – po každé vnitřní revizi a v případech uvedených v článku č.107 ČSN 69 0012
tlaková zkouška – po 9 letech provozu a v případech uvedených v článku č.117 ČSN 69 0012