REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 

U plynových zařízení provádíme výchozí, provozní revize a kontroly dle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Provádíme revize na těchto vyhrazených plynových zařízení:

 plyn. zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů – regulátory a regulační stanice

 domovní a průmyslové plynovody

 spotřebiče na plynná paliva pod 50 kW, spotřebiče na plynná paliva nad 50 kW

Revize výchozí

Výchozí revize tlakových nádob se provádí vždy u nových zařízení nebo po jejich rekonstrukci. Součástí výchozí revize jsou zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, případně zkoušky provozuschopnosti.

 

 

 

Revize provozní

Na zařízeních, která jsou v provozu, jsou organizace povinny zajistit provádění provozních revizí. Provozní revize se běžně provádí nejdéle 1x za 3 roky. Dále je nutno provést provozní revizi v těchto případech: po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení z provozu (po nuceném odstavení z provozu na dobu delší než 6 měsíců také zkouška těsnosti a tlaková zkouška)

Kontrola zařízení

Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany.