SPALINOVÉ CESTY - KOMÍNY

 

 pravidelné čištění a prohlídky spalinových cest (kouřovodů a komínů)

autorizované měření emisí ( ve spalinách) a revize spalinových cest

pasportizace komínů